Zang-en spreekstem           

 

De praktijk is gespecialiseerd in de menselijke stem in al haar facetten. Mensen die beroepsmatig
of privé tegen vragen of problemen aanlopen met betrekking tot hun stemgebruik, kunnen terecht
voor deskundige behandeling, training en advies. Als men zich de aangereikte technieken eigen
maakt en de stemsparende maatregelen
ter harte neemt, kunnen de keel- en stemklachten geheel
verdwijnen.