Spraak- taalproblemen 

 

Kinderen met taalproblemen kunnen zich vaak niet goed uiten en worden door hun omgeving
niet altijd even goed begrepen. Dit kan leiden tot opstandig of juist teruggetrokken gedrag.
Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

De logopedist traint het taalgebruik, taalbegrip en luistergedrag. Er wordt gewerkt aan het ver-
beteren van de uitspraak, woordenschat en zinsbouw. In het algemeen geldt dat een vertraagde
spraak- en taalontwikkeling goed te behandelen is, zeker als de problemen al op jonge leeftijd 
onderkend worden.

Logopediepraktijk Amsterdam-Centrum werkt nauw samen met het Amsterdam Language Centre
Het ALC verzorgt Nederlandse Taaltraining voor kinderen van expats. De lessen worden gegeven door professionele en gediplomeerde docenten. U kunt zowel in Amsterdam-Centrum als in Amsterdam-Zuid terecht. Voor meer informatie zie: www.alc.amsterdam