Lees-en spellingsproblemen 

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat vroegtijdig aandacht besteden aan het fonemisch bewustzijn
lees-en spellingsproblemen kan doen voorkomen of in ieder geval verminderen. Wij bieden
een effectieve training die speciaal ontwikkeld is voor kinderen met lees-en spellingsproble-
men. Uw kind zal beter in kunnen haken op de lesstof op school, waardoor het zelfvertrouwen toeneemt. Plezier in lezen en schrijven staat altijd voorop. 


Zelf verhalen schrijven


Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met de teksten en verhalen van kinderen zèlf. Uw kind leert een verhaal, gedicht of toneelstukje te schrijven. Per geschreven tekst wordt een spellingsregel uitgelicht en besproken, zonder afbreuk te doen aan het schrijfproces. 


Lezen is leuk!


Wij maken gebruik van een grote en zeer gevarieerde collectie boeken. Van prentenboek tot stripboek, van voorleesboek tot avonturenroman. Daarnaast komen poezie, kinderliedjes en ook korte toneelteksten aan bod. Wanneer een tekst goed wordt voorgelezen, d.w.z. met de juiste intonatie, adempauzes en leestempo, komt een verhaal echt tot leven. Hierdoor neemt het leesplezier toe!  


Leesstrategieen 


            Wanneer het lezen nog wat moeizaam verloopt, kan het helpen om een kind leesstrategieen aan
            te leren. 
Door bijvoorbeeld voorkennis te activeren, een tekst samen te vatten, te voorspellen hoe
            een
verhaal verder zal gaan, moeilijke woorden vanuit de context te herleiden en goed te kijken
            naar grammaticale structuren zoals verwijswoorden, leert
een kind zich een tekst eigen te maken.