Intake en behandeling 

 

De eerste afspraak is bedoeld voor intake en onderzoek. Als u zonder verwijzing komt, starten
we met een korte screening waarin bepaald wordt of u zonder verwijzing van een arts behandeld
mag worden. De doelstelling van de training of therapie wordt van tevoren vastgesteld. Hierbij
wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en persoonlijke omstandigheden van de cliënt.

Tijdens de sessies krijgt u gerichte oefeningen en informatie over de werking van de stem. Ook
krijgt u materiaal aangereikt waar u thuis verder mee kunt oefenen. In overleg met u kan een geluids/ of videoopname van de sessie gemaakt worden.