Tarieven en vergoeding

 

Logopedie wordt door uw zorgverzekering vergoed vanuit het basispakket. Voor bedrijfstrainingen
gelden aparte tarieven, meer informatie hierover kunt u bij ons opvragen.

De praktijk is direct toegankelijk (DTL). Dat betekent dat u geen verwijzing van de (huis)arts nodig 
heeft.
Verzekerden van CZ, Delta Lloyd, Ohra en De Friesland verzekeringen hebben wel een 
verwijzing van een (huis)arts nodig.

Logopediepraktijk Amsterdam-Centrum handelt conform de normen en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF) en het Kwaliteitsregister Paramedici.