Logopedie voor kinderen
                            

De praktijk behandelt kinderen met spraak- en taalproblemen, slikklachten en stemproblemen.
Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van een kind. We benadruk-
ken wat een kind wél al kan, geven het daardoor zelfvertrouwen en bouwen daarop voort. Na
de intake stellen wij in overleg met de ouders een behandelplan op. Soms kan volstaan worden
met een korte behandeling. Soms daarentegen vergt een behandeling meer tijd, bijvoorbeeld bij
een taalontwikkelingsstoornis. De ouders of verzorgers worden gedurende de gehele behandeling
intensief erbij betrokken.